Steun ons met uw gift!Klik op de vlag hierboven
voor Pauleasca op GoogleMaps

 

Welkom op de website van Hulp in Uitvoering

Onze stichting stelt zich ten doel het onbaatzuchtig verlenen van diensten en het verwerven van goederen en gelden voor armen en hulpbehoevenden in Oost-Europa en voorts als hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Klik hier voor het beleidsplan van de stichting.

In 2006 kwamen examenleerlingen van de Gomarus scholengemeenschap voor het eerst spontaan in actie voor Roemenië. Er werd van alles uit de kast gehaald om geld bij elkaar te krijgen. Het geld kwam er! Enthousiaste leerlingen en de achterban brachten een mooi bedrag bij elkaar, zodat een aantal van hen in de meivakantie van dat jaar met enkele docenten konden vertrekken naar Fintinele in Roemenië om de handen uit de mouwen te steken. Het was niet alleen het land dat hen trok, maar gezamenlijk hadden zij een mooi doel voor ogen: het opknappen van een schoolgebouw. Het werd een prachtige reis met onuitwisbare indrukken! Moe maar voldaan kwamen ze in Nederland terug.
 
Twee jaar later, in 2008, werden de leerlingen van de afdeling vmbo 4 bouwtechniek benaderd door hun docenten om mee te willen werken aan een verbouwingsproject in Roemenië. Via stichting Romadopt uit Schalkwijk was een verzoek gekomen om voor een Nederlands echtpaar in Fintinele in Noord-Oost Roemenië een stal tot woonhuis om te bouwen. Vanuit de afdeling bouwtechniek werd hier positief op gereageerd. Zo gebeurde het dat een aantal docenten van de bouwafdeling met enkele van hun leerlingen richting Roemenië vertrokken om op vrijwillige basis aan dit project deel te nemen. Intussen was er contact gekomen met de bestuurders van stichting Somebody Cares, bij wie enkele vrachten met hulpgoederen waren afgeleverd in een Romadorp in Pauleasca. Hier was het echtpaar Oprescu-Dirksen als evangelisten werkzaam.

In 2010 is een andere groep examenleerlingen van de bouwafdeling met begeleidende docenten in dit Romadorp begonnen met de fundering voor een kerkgebouw, waar momenteel dagelijks ongeveer zestig kinderen een warme maaltijd krijgen en sociale hulpverlening wordt geboden. Op zondag worden er kerkdiensten gehouden en is op een bijzondere wijze een christelijke gemeente ontstaan. Dit sprak de docenten en leerlingen dermate aan dat er jaarlijks minimaal één groep na het schoolexamen in het dorpje Pauleasca helpt aan kinderevangelisatie en bouwwerkzaamheden.

Wij zijn een groep docenten van de Gomarus scholengemeenschap uit Gorinchem, die zich inzetten voor hun medemens door leerlingen erbij te betrekken. Wij houden diverse acties om zo geld in te zamelen. Eén van de jaarlijks terugkerende acties is een lessenmarathon op de Gomarus. Deze marathon begint om 20.00 uur 's avonds en eindigt de volgende dag om 7.00 uur 's morgens. Wilt u de stichting sponsoren? Dan kunt u uw bijdrage op de rekening van de stichting storten. We zijn een stichting met ANBI-status, zodat uw gift fiscaal aftrekbaar is. Hartelijk dank!

Copyright © 2023 Hulp in uitvoering | Ontwerp: RIA grafisch ontwerp | Realisatie: Klok Software