Steun ons met uw gift!
Voorheen werden er tijdens een lessenmarathon veelal lessen gegeven in een klassikale setting. Dit jaar is gekozen
voor een heel andere aanpak: tijdens de nacht konden de leerlingen verschillende workshops volgen, die uiteenliepen
van behangen en autorijles tot een nachtelijke wandeling en haar stylen. Deze nieuwe opzet viel bij veel betrokkenen
in de smaak.

 

Lessenmarathon 2020

Copyright © 2023 Hulp in uitvoering | Ontwerp: RIA grafisch ontwerp | Realisatie: Klok Software