Steun ons, met uw gift!
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Hier onder de namen met foto’s en e-mail adressen.


Dhr. M. de Waal
Functie: Voorzitter
voorzitter@hulpinuitvoering.com


Dhr. A. van Soolingen
Functie: Penningmeester
penningmeester@hulpinuitvoering.com


Mw. E. Troost - de Vries
Functie: Secretaris
secretaris@hulpinuitvoering.com


Deam van Tilborg
Functie: PR
info@hulpinuitvoering.com


Dhr. E. Akkerman
Functie: Bestuurslid algemene zaken
info@hulpinuitvoering.com


Dhr. J. Hartog
Functie: Bestuurslid algemene zaken
info@hulpinuitvoering.com


 
Copyright © 2019 Hulp in uitvoering | Ontwerp: RIA grafisch ontwerp | Realisatie: Klok Software