Steun ons, met uw gift!
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Hieronder staan de namen met foto’s en e-mailadressen.


Dhr. M. de Waal
Functie: voorzitter
voorzitter@hulpinuitvoering.com


Dhr. A. van Soolingen
Functie: penningmeester
penningmeester@hulpinuitvoering.com


Mw. E.H. Troost - de Vries
Functie: secretaris
secretaris@hulpinuitvoering.com


Daem van Tilborg
Functie: PR
info@hulpinuitvoering.com


Dhr. E. Akkerman
Functie: bestuurslid algemene zaken
info@hulpinuitvoering.com


Dhr. J. Hartog
Functie: bestuurslid algemene zaken
info@hulpinuitvoering.com 
Copyright © 2020 Hulp in uitvoering | Ontwerp: RIA grafisch ontwerp | Realisatie: Klok Software