Steun ons met uw gift!
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Hieronder staan de namen
met foto’s en functies. Alle bestuursleden zijn bereikbaar via het e-mailadres info@hulpinuitvoering.com.Dhr. M. de Waal
Functie: voorzitter


Dhr. A. van Soolingen
Functie: penningmeester


Mw. E.H. Troost-de Vries
Functie: secretaris


Dhr. D.H.W. van Tilborg
Functie: PR


Dhr. E. Akkerman
Functie: bestuurslid algemene zaken


Dhr. J. Hartog
Functie: bestuurslid algemene zaken

 
Copyright © 2020 Hulp in uitvoering | Ontwerp: RIA grafisch ontwerp | Realisatie: Klok Software