Steun ons, met uw gift!

Over ons

De stichting stelt zich ten doel het onbaatzuchtig verlenen van diensten en verwerven van goederen en gelden en ten behoeve van armen en hulpbehoevende instellingen in Oost-Europa en voorts als hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Klik hier voor het beleidsplan van de stichting

In 2006 kwamen examenleerlingen van de Gomarus scholengemeenschap voor het eerst spontaan in actie voor Roemenië. Er werd van alles uit de kast gehaald om geld bij elkaar te krijgen. Het geld kwam er! Enthousiaste leerlingen en de achterban brachten een mooi bedrag bij elkaar, zodat een aantal van hen in de meivakantie van dat jaar met enkele docenten konden vertrekken naar Fintinele in Roemenië om de handen uit de mouwen te steken. Het was niet alleen het land wat hen trok, maar gezamenlijk hadden zij een mooi doel voor ogen: het opknappen van een schoolgebouw. Het werd een prachtige reis met onuitwisbare indrukken!  Moe maar voldaan kwamen ze in Nederland terug.
 
Twee jaar later, in 2008, werden de leerlingen van de afdeling vmbo-4 bouwtechniek benaderd door hun docenten om mee te willen werken aan een verbouwingsproject in Roemenië. Dhr. A. Nagel, hoofd facilitaire dienst, had via een Nederlands echtpaar uit Roemenië het verzoek gekregen hun stal tot woonhuis om te bouwen. Vanuit de afdeling bouwtechniek werd hier positief op gereageerd. Zo gebeurde het dat een aantal docenten van de bouwafdeling met enkele van hun leerlingen richting Roemenië vertrokken om op vrijwillige basis aan dit project deel te nemen.

Wij zijn een groep docenten van de Gomarus uit Gorinchem die zich inzetten voor hun medemens door leerlingen erbij te betrekken. Wij houden diverse acties om zo geld in te zamelen. Een van de jaarlijks terugkerende acties is de lessenmarathon op de Gomarus. Deze marathon begint om 20.00 uur en eindigt de volgende dag om 7.00 uur in de morgen. Wilt u de stichting sponseren? Dan mag u uw bijdrage op het rekening van de stichting storten. Hartelijk dank!

Copyright © 2019 Hulp in uitvoering | Ontwerp: RIA grafisch ontwerp | Realisatie: Klok Software